Besøg pavillionen

I forbindelse med solvarmeanlægget er der bygget en pavillon, der er indrettet med bord-bænkearrangementer. Her kan besøgende nyde den medbragte kaffe og samtidig få et indtryk af anlægget.

På en ”produktionssøjle” kan den øjeblikkelige varmeproduktion aflæses og man vil her erfare, at varmeproduktionen fra solvarmeanlægget varierer meget – helt afhængig af vejrliget.

Pavillion S

Nedenstående plancher er ligeledes placeret i pavillonen. Disse fortæller om solvarme generelt og om hvordan anlægget er tilsluttet kraftvarmeværket.

Download plancherne: