Borhulslager

Borehulslager

Borhulslager1             Borhulslager2

Der en grænse for, hvor store solvarmeanlæg der kan etableres og tilsluttes et fjernvarmeværk. Hvis anlæggene overstiger en produktion på 15 - 20 % af årsproduktionen på et fjernvarmeværk, vil der opstå problemer med for stor en sol-produktion om sommeren.

Hvis der derfor skal etableres meget store solvarmeanlæg, skal varmen kunne gemmes fra sommer til vinter i såkaldte sæsonvarmelagre. Dette kan gøres i meget store underjordiske lagre med varmt vand – en slags swimmingpool med et stort isoleret låg.

Men det kan også gøres uden at akkumulere vand – nemlig i såkaldte borehulslagre.

Borehuls-teknologien er ny i Danmark og er nu etableret for første gang i Brædstrup. Brædstrup Fjernvarmes borehulslager består af 48 stk. 45 m. dybe huller. Heri er indstøbt et rørsystem, der henholdsvis tilfører jorden varme fra bl.a. solvarmeanlægget om sommeren og henter varmen op fra jorden om vinteren. Ca. 19.000 m3 jord opvarmes af solvarmeanlægget om sommeren og kan efter beregningerne hentes ind igen med et tab over et år på ca. 20 %.

Tiden vil vise om beregningerne holder stik og om der skal satses på en senere udvidelse af såvel solvarmeanlæg som borehulslager.

Ligeledes er der via plancher orienteret om det samlede anlægskoncept, der indeholder følgende hoved-elementer:

Ny akkumuleringstank Som supplement til den eksisterende akkumuleringstank på 2.000 m3 er der bygget en ny stor akkumuleringstank, der rummer 5.500 m3 vand. Den samlede akkumuleringskapacitet er nu ikke mindre end 7,5 mio. liter vand.
De 2 tanke kan gemme varmen, der produceres på solvarmeanlæg, elkedel, varmepumpe og motoranlæg.

Den producerede varme kan opbevares i nogle få dage – men ikke fra f.eks. sommer til vinter. Her skal anvendes en anden teknologi – nemlig sæsonvarme-lagre som f.eks. et borehulslager.