Br ªdstrup Elkedel 4

El-kedel

El-kedel I den nye teknikbygning er der ligeledes installeret en ny elkedel. Denne kan optage elektricitet op til 10.000 kilowatt (svarende til 5.000 almindelige el-kedler, der bruges i husholdningen) og omdanne elektriciteten til varme, som sendes ud til varmekunderne eller som akkumuleres i akkumuleringstankene.

El-kedlen opstartes lynhurtigt når elektriciteten er meget billig og når der er for meget elektricitet i el-nettet. Dette fænomen opstår, når vindmøllerne producerer mere strøm, end der forbruges. I disse situationer skal elektriciteten sælges billigt til vores nabolande eller omdannes til varme hos f.eks. Brædstrup Fjernvarme. Vi er på denne måde med til at stabilisere el-systemet.