Kedelanlæg

Der er i 2006 foretaget en udskiftning af 2 eksisterende kedler med ét nyt kedelanlæg, der kan producere 13,5 MW varme. Udskiftningen er forårsaget af et ønske om en bedre effektivitet og ikke mindst et ønske om at nedbringe støjforholdene ved værket.

Samtidig er det nye kedelanlæg forsynet med en såkaldt low-NOX-brænder. Samlet betyder kedeludskiftningen, at forureningen ved drift af det nye kedelanlæg er reduceret væsentligt, at økonomien er forbedret p.g.a. en forøget effektivitet og at støjen fra værket er reduceret meget væsentligt.