Motorer 06032014 001

Motoranlæg

Motoranlæg

På produktionssiden er status, at der er installeret 2 stk. motoranlæg fra Rolls-Royce Marine med en samlet eleffekt på 7,28 MW. Varmeeffekten er tilsvarende 8,0 MW.

Motoranlæggenes el-produktionen afregnes efter forholdene i el-markedet, hvilket medfører en væsentlig forøget indtjening i forhold til en afregning efter den tidligere anvendte 3-tidstarif. Engagementet i elmarkedet fordrer imidlertid en vedholdende og energisk indsats for hele tiden at optimere driftsmønster, afregningsformer samt samarbejdspartnere i markedet.