Solvarme etape 2 – 2011

På anlægstidspunktet et af verdens største solvarmeanlæg - og det første, der blev etableret i kombination med et kraftvarmeværk.

Brædstrup Fjernvarmes solvarmeanlæg er med sine godt 18.600 m2 solfangerareal et af verdens største solvarmeanlæg på anlægstidspunktet.

Etape 2, der er på 10.600 m2, blev indviet den 29. maj 2012 af klima- og energiminister Martin Lidegaard.

I det område hvor det nyeste anlæg er placeret, er borehulslageret, der gemmer solvarmen fra sommer til vinter, ligeledes placeret.

I forbindelse med solvarmeanlægget er der bygget en pavillon, der er placeret umiddelbart øst for kraftvarmeværket. Pavillonen er indrettet med bord-bænkearrangementer. Her kan besøgende nyde den medbragte kaffe og samtidig få et indtryk af anlægget.

På en ”produktionssøjle” kan den øjeblikkelige varmeproduktion aflæses, og man vil her erfare, at varmeproduktionen fra solvarmeanlægget varierer meget – helt afhængig af vejrliget.

 

FAKTABOKS
Effektivt solfangerareal 10.604 m2
Disponeret areal 60.000 m2
Antal solvarmemoduler 847 stk.
Maksimal varmeeffekt 14.000 kW
Forventet årsproduktion (varme)  8.700.000 kWh
Forventet andel solproduktion af total årsproduktion  20 %
Forventet CO2-reduktion pr. år p.g.a. solproduktion 3.700 tons
 

Brædstrup SolPark er udført i et samarbejde mellem:

 • Planenergi, Rådgivende ingeniørfirma
 • Via University
 • GEO
 • Intego
 • Arcon Solar
 • YIT
 • PC Brøndboring
 • Entreprenørfirmaet Jens Jørgensen
 • Rehau
 • Johnson Controls
 • FW Rørteknik
 • Nordjysk Elhandel
 • Averhoff Energianlæg A/S
 • Landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup

Projektet og forprojektet til dette har modtaget økonomisk støtte fra Energinet.dk, EUDP og Region Midtjylland.