Solvarme-tag

Solvarme-tag hos Brædstrup Fjernvarme

Som en del at Brædstrup Fjernvarmes projekt "Lavenergi Fjernvarme" (Ring Søpark-konceptet) er der i samarbejde med bl.a. ArCon Solvarme, PlanEnergi, Rambøll og Danfoss leveret og installeret et solvarmeanlæg, der erstatter tagpladerne på en sydvendt tagflade på Brædstrup Fjernvarmes administrationsbygning på Fjernvarmevej.

 Tagintegreret Solvarmeanlaeg

Anlægget er et forsøgsanlæg, der skal afdække de æstetiske og tekniske muligheder for at etablere store solvarmeanlæg på hustage. Solvarmeanlægget erstatter en traditionel tagbelægning og pumper den producerede solvarme ud i fjernvarmenettet.

Når det tagintegrerede solvarmeanlæg er tæt som en traditionel tagbelægning spares denne og når solvarmen pumpes ud på fjernvarmenettet spares væsentlige omkostninger til lagertanke, styringer m.v.