Varempumpe

Varmepumpe

Den installerede varmepumpe er blevet til i et udviklings-samarbejde mellem Brædstrup Fjernvarme og firmaet Johnson Controls (tidl. Sabroe) i Århus. Der er tale om en såkaldt ”ammoniak-kølet skrue-kompressor varmepumpe”. Denne er som nævnt helt nyudviklet og formår at booste vand-temperaturen op fra borehulslageret.

Det samme gælder for akkumuleringstankene således, at disse får en lav bundtemperatur og en høj toptemperatur. Herved forøges effektiviteten i solvarmeanlægget, og varmekunderne sikres en tilpas fremløbstemperatur.

Varmepumpen startes akkurat som el-kedlen når elprisen er billig og når der er for meget el i systemet.