Log på selvbetjeningsportal

DIN GENVEJ TIL FORBRUG, TEMPERATURER OG DOKUMENTER

Med din fjernaflæste måler kan der let komme styr på dit fjernvarmeforbrug. Hver dag lægges den seneste måleraflæsning ind på eForsyning, hvor du med dit kundenummer og login-kode kan følge dit forbrug. 

Hvert år udarbejder vi et varmebudget til dig. Varmebudgettet er udarbejdet i forhold til den seneste fyringssæson og budgettet viser således vore forventninger til dit kommende varmforbrug. På netaflæsningen kan du se dit forbrug i forhold til budgettet og du kan straks aflæse om du bruge mere eller mindre end det budget vi har lagt for dig.

Der findes ydeliger oplysninger i vedlagte folder: Folder om E-Forsyning

For at logge på eForsyningen skal du bruge 2 ting. Et kundenummer og en PIN kode. Begge disse findes på din PBS opkrævelse. Du kan logge på her: LOG PÅ E - FORSYNING